Asociaţia a luat fiinţă în minţile noastre în perioada studenţiei, nevoia de autoeducare şi dorinţa de muncă într-o echipă atent construită le considerăm potrivite ca să completeze pregătirea teoretica şi mai ales practică a medicilor rezidenţi.

Având o oarecare experienţă în construirea de elemente, preponderent de natură practică, care să facă parte integrantă din curba de invăţare a oricarui medic tânăr, în toamna anului 2013 s-au pus bazele înfiinţării, la Cluj-Napoca, a Centrului de Training şi Cercetare „Prof. Dr. Sergiu Duca” .

Deschiderea pentru medicii care doresc şi consideră că pot să-şi pună în practică ideile, proiectele sau studiile necesare pregării profesionale şi morale în general, Centrul Sergiu Duca vine ca o platformă unde acestea pot fi realizate, beneficiind de îndrumarea şi sprijinul celor cu mai multă experientă .

Deşi Centrul mizează pe munca în echipe formate din medici, studenţii interesaţi pot fi incluşi în toate proiectele,ţinand seamă de ideile şi propunerile  pe care le au, completând viziunea pe termen scurt şi mediu în ceea ce priveşte pregătirea lor profesională.

Cursuri hands-on , studii clinice, modele experimentale, întocmirea de lucrări ştiinţifice, participarea la congrese/conferinţe, sunt o parte din activităţile CSD la care pot participa cei interesaţi, medici sau studenţi, experţi sau începători într-o atmosferă academică şi de prietenie .