Regulamentul Intern al Centrului

 

         Regulile dupa care se desfăşoară toate activităţile Centrului sunt cuprinse în Regulamentul Intern, document conceput de către membrii CSD, respectând Statutul şi Hotărârile Asociaţiei. Acesta  cuprinde  detalii de organizare administrativă, conduita membrilor în diferite situaţii precum şi responsabilităţi / norme  care   devin obligatorii după aprobarea de către Adunarea Generală . Conţinutul Regulamentului poate fi  modificat în funcţie de interesele Centrului, odată cu experienţa acumulată, fiind în continuă perfecţionare .

Extras din Statutul Asociaţiei :

” Art.78   Regulamentul Intern (RI) are ca obiect: a) Stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului CSD. b) Reglementarea aspectelor nereglementate de sau insuficient detaliate în Statutul CSD. Art.79   Regulamentul Intern se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală. Art.80   Emiterea reglementărilor tehnice sau de mai mică importanţă poate fi dată prin Regulamentul Intern în atribuţia Consilului Director, cu dreptul ca acesta, la rândul său, să delege unele cu caracter tehnic Președintelui. Art.81   Regulamentul Intern se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului şi legislaţiei în vigoare şi se interpretează şi aplică în concordanţă cu acestea. „   Conţinutul Regulamentului este momentan în construcţie .