1.Se completează şi se trimite „Formularul de înscriere” .

2.Cererea va fi analizată de catre Conducerea Asocieţiei care va formula o informare personală  fiecarui solicitant cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de fond pentru acordarea calităţii de „membru activ” .

3.Achitarea taxei de membru şi dovada efectuării acesteia .

4.Consiliul Director va emite o Hotărâre cu privire la acordarea sau nu a calităţii de „membru activ” .

5.Informarea solicitantului despre statutul pe care l-a dobândit în cadrul Asociaţiei.